Niepodległa Częstochowa

 

...

76. rocznica likwidacji częstochowskiego getta

76. rocznica likwidacji częstochowskiego getta

22 września 1942 roku, dzień po Jom Kippur, rozpoczął się jeden z najtragiczniejszych rozdziałów historii częstochowskich Żydów. W niedzielę, 23 września odbyły się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę początku likwidacji częstochowskiego getta.

Wuroczystościach przy Pomniku Pamięci Żydów Częstochowian, przy ul. Strażackiej wzięli udział m.in. przedstawiciele Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomkówz jego przewodniczącym a jednocześnie Honorowym Obywatelem CzęstochowyZygmuntem Rolatem na czele; Związku Żydów Częstochowian w Izraelu z przewodniczącym Alonem Goldmanem; przedstawiciele władz miasta z zastępcą prezydenta Ryszardem Stefaniakiem, Straży Miejskiej, mieszkańcy, młodzież częstochowskich szkół. W części artystycznej wystąpili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego.

Organizatorem obchodów było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Częstochowie oraz Muzeum Częstochowskie.

Na mocy rozporządzenia wydanego przez stadthauptmanna Richarda Wendlera, 9 kwietnia 1941 roku, w Częstochowie utworzono getto, którego mieszkańcami byli Żydzi z Częstochowy i okolic. Jego obszar wyznaczały od północy ulice Kawia, Kiedrzyńska i Jaskrowska, od południa ulice Fabryczna (obecnie Mielczarskiego), Narutowicza (obecnie Krakowska) i Strażacka, od wschodu rzeka Warta, a od zachodu tory kolejowe. Obszar getta obejmował w dużej części terytorium przedwojennej żydowskiej dzielnicy.
Likwidację getta rozpoczęto 76 lat temu, 22 września 1942, dzień po jednym z najważniejszych żydowskich świąt - Jom Kippur. Blisko 3 tysiące osób rozstrzelano, prawie 40 tysięcy Żydów z częstochowskiego gettatrafiłodo Treblinki. Likwidacja ostatecznie zakończyła się w nocy z 7 na 8 października.