Niepodległa Częstochowa

 

...

"Częstochowianie w marszu do Niepodległej"

W dniu 18.10.2018 w Rauszu odbyła się promocja książki "Częstochowianie  w marszu do Niepodległej" pod redakcją dr Ryszarda Stefaniaka i Rafała Piotrowskiego. O żołnierzach I Kompanii Kadrowej: Januszu Głuchowskim – uczestniku patrolu „Beliny” napisał Ryszard Stefaniak, o Kazimierzu Bulserze – adiutancie Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Przemysław Gorzałka, o gen. Stanisławie Burhardt-Bukackim Marek Fiszer, a o płk Józefie Ferencowiczu Grzegorz Basiński. Wśród częstochowskich legionowych bohaterów znaleźli się też bracia: Rudolf  i Gustaw Dreszerowie. O postaci gen. Rudolfa Dreszera pisze Małgorzata Kaim, zaś o gen. Gustawie Orlicz-Dreszerze Rafał Piotrowski. W niniejszej publikacji zamieszczono ponadto krótkie charakterystyki częstochowian poległych w czasie rozbrajania Niemców w listopadzie 1918 r. – Włodzimierza Henryka Zagórskiego 1902-1918 w opracowaniu Ewy Włodarzyk i Karola Szpryngiera (1901-1918) pióra Agnieszki Burzyńskiej. W niniejszej publikacji Juliusz Sętowski prezentuje sylwetkę wybitnego żołnierza płk. Kazimierza Mastalerza (1894-1939), kawalera Orderu Virtuti Militari, zaś Magdalena Witkowska sylwetkę gen. Mariana Żegoty-Januszajtisa (1889-1973). Oprócz postaci znanych szerszemu ogółowi w niniejszej publikacji pojawia się lokalny wątek – Juliusz Sętowski opisuje niezwykle ciekawą postać Karola Basińskiego, a Rafał Piotrowski braci Stetkiewiczów. Dnia 4 listopada 1918 roku wolną cząstką naszej ojczyzny była już Jasna Góra, a stało się to za sprawą por. Artura Wiśniewskiego (1890-1920), który z rozkazu gen. Tadeusza Rozwadowskiego wkroczył na Jasną Górę na czele 22 pp – ten epizod ukazuje Agnieszka Burzyńska. Publikacja Częstochowianie w drodze do Niepodległej ma na celu przybliżenie społeczeństwu Częstochowy wkładu obywateli naszego miasta w odrodzenie się wolnej Ojczyzny po 123-letnim okresie narodowej niewoli w tym pamiętnym 2018 roku – Roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.