Niepodległa Częstochowa

 

...

100 lat zwycięskiej obrony Lwowa

100 lat zwycięskiej obrony Lwowa

Na Placu Orląt Lwowskich w Częstochowie odbyła się w czwartek uroczystość z okazji 100. rocznicy zwycięskiej obrony Lwowa. 

W obchodach 22 listopada uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, związków kombatanckich, służb mundurowych, delegacje częstochowskich szkół oraz mieszkańcy miasta. Ze strony władz samorządowych obecni byli m.in. przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski oraz zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak.

Z okazji okrągłej, setnej rocznicy zakończenia bezpośrednich walk o Lwów między siłami polskimi a ukraińskimi w listopadzie 1918 r., przy Pomniku Orląt Lwowskich w Częstochowie odśpiewano hymn państwowy, wysłuchano Apelu Poległych i złożono kwiaty. Wręczono również odznaczenia nowym Honorowym Członkom Towarzystwa Miłośników Lwowa.

Uroczystość zakończył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa oraz odśpiewanie lwowskiej pieśni ,,W dzień ponury i deszczowy".  

Organizatorami uroczystości było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Urząd Miasta Częstochowy.

:: zdjęcia w galerii